KOMUNIKAT

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sułkowice Spółka z o.o. zawiadamia,
że firmy które zawiesiły swoja działalność
gospodarczą i nie generują odpadów,
po zgłoszeniu tej informacji do ZGK
nie będą obciążone opłatami za odbiór odpadów
na okres zawieszenia działalności.

 

ZGK Sułkowice