Przedsiębiorcy posiadający zadłużenie z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, spowodowane ograniczeniem lub zaprzestaniem działalności z powodu sytuacji na rynku gospodarczym związanej z zagrożeniem epidemią koronawirusa, posiadają możliwość otrzymania ulgi w spłacie tych należności.

W tym celu należy złożyć wniosek z załącznikami do Burmistrza Gminy Sułkowice ze wskazaniem powodów, dla których przedsiębiorcy nie są w stanie dokonywać wpłaty,

Plik do pobrania

Wnioski można składać poprzez platformę ePUAP lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice jak również do skrzynki korespondencyjnej przy wejściu do budynku urzędu.