Rada Miejska w Sułkowicach podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sułkowice, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

            Ulga przysługuje przedsiębiorcom wymienionym w załączniku Nr 1 do powyższej uchwały.  W celu  uzyskania tej ulgi należy złożyć wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice  wraz  z wypełnionym  załącznikiem  Nr 2 do  uchwały.

 

Uchwała nr XXI/131/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach (PDF)

Załącznik nr 1 - wykaz grup przedsiębiorców uprawnionych do przedłużenia terminu płatności (PDF)

Załącznik nr 2 - Formularz dla przedsiębiorcy ubiegającego o ulgę (PDF)