Przedsiębiorcy posiadający zadłużenie z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, spowodowane ograniczeniem lub zaprzestaniem działalności z powodu sytuacji na rynku gospodarczym związanej z zagrożeniem epidemią koronawirusa, posiadają możliwość otrzymania ulgi w spłacie tych należności.

W tym celu należy złożyć wniosek z załącznikami do Burmistrza Gminy Sułkowice ze wskazaniem powodów, dla których przedsiębiorcy nie są w stanie dokonywać wpłaty,

profil zaufany miniatura

Profil Zaufany to elektroniczne dane osoby posiadającej konto na ePUAP, które pozwalają na jej identyfikację. Posiadacz profilu zaufanego uzyskuje dostęp do funkcji „podpisu zaufanego” – podpisu elektronicznego umożliwiającego uwierzytelnienie dokumentów elektronicznych wnoszonych do organów administracji publicznej poprzez Internet bez wychodzenia z domu.

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Burmistrz Gminy Sułkowice informuje o podjętej decyzji w zakresie zawieszenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.