przedszkolaki

W związku z komunikatem MEN i możliwością ponownego otwarcia żłobków i przedszkoli od dnia 6 maja 2020 r. informujemy, że obecnie opracowujemy procedury bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi MRPiPS oraz MZ i oczekujemy na dostawę zamówionych niezbędnych środków ochrony osobistej. Wymagania Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej są bardzo restrykcyjne i dokładamy wszelkich starań, by wszystkie z nich były spełnione.

W związku z decyzją o możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja 2020 r., zapraszamy do uzupełnienia krótkiej ankiety dotyczącej wznowienia zajęć opiekuńczych w przedszkolach samorządowych w Gminie Sułkowice.
Ankietę można wypełnić do czwartku 7 maja 2020 r., do godz. 24:00.

Link do ankiety

 

Przedsiębiorcy posiadający zadłużenie z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, spowodowane ograniczeniem lub zaprzestaniem działalności z powodu sytuacji na rynku gospodarczym związanej z zagrożeniem epidemią koronawirusa, posiadają możliwość otrzymania ulgi w spłacie tych należności.

W tym celu należy złożyć wniosek z załącznikami do Burmistrza Gminy Sułkowice ze wskazaniem powodów, dla których przedsiębiorcy nie są w stanie dokonywać wpłaty,

profil zaufany miniatura

Profil Zaufany to elektroniczne dane osoby posiadającej konto na ePUAP, które pozwalają na jej identyfikację. Posiadacz profilu zaufanego uzyskuje dostęp do funkcji „podpisu zaufanego” – podpisu elektronicznego umożliwiającego uwierzytelnienie dokumentów elektronicznych wnoszonych do organów administracji publicznej poprzez Internet bez wychodzenia z domu.