Zarządzenie
Starosty Myślenickiego
z dnia 18.07.2021 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

 

Działając na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn.zm.)

zarządzam co następuje:

§1

W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych wód na rzekach , oraz pogarszającą się sytuacją pogodową na terenie powiatu myślenickiego

ogłaszam

z dniem 18.07.2021 od godz: 2:30 do odwołania

pogotowie przeciwpowodziowe w Powiecie Myślenickim.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia od godz: 2:30.

 

Z up. Starosty Myślenickiego

Wicestarrosta

Rafał Kudas