Po wczorajszych intensywnych opadach deszczu, licznych zalaniach i podtopieniach  odbyło się posiedzenie GZZK. Omówiono wstępnie straty w infrastrukturze gminnej oraz informacje o zalaniach budynków na terenie Gminy Sułkowice. Najwięcej interwencji strażaków odnotowano w Biertowicach i Krzywaczce, gdzie podtopionych było ponad 30 domów, a same działania rozpoczęto o godzinie 3:00 i trwają one nadal.

Zarządzeniem Burmistrza powołano komisję ds. ustalania skutków i szacowania strat, która już pracuje w terenie.

Osoby, które poniosły straty w gospodarstwie domowym (budynku mieszkalnym, podstawowym wyposażeniu domowym) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne mogą wnioskować do Dyrektora OPS w Sułkowicach o zasiłek celowy w wysokości do 6000 zł.

Wzór wniosku do pobrania: W formacie PDF | W formacie MS Word

 

Osoby które potrzebują pomocy w wypompowaniu wody z zalanych domów, gospodarstw, studni proszone są o zgłaszanie się do miejscowych Naczelników jednostek OSP:

OSP Biertowice - 606 349 971

OSP Krzywaczka - 606 367 825

OSP Sułkowice - 886 490 715