Urząd Miejski w Sułkowicach przypomina, że zgodnie  z art. 124 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. 2020.55 t.j. ze zm.)

ZABRANIA SIĘ
WYPALANIA ROŚLINNOŚCI  NA ŁĄKACH, PASTWISKACH NIEUŻYTKACH, ROWACH, PASACH PRZYDROŻNYCH

Kto nie przestrzega ww. ustawy podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody)