Drukuj

Przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 

Uchwała nr XXI/131/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach (PDF)

Załącznik nr 1 - wykaz grup przedsiębiorców uprawnionych do przedłużenia terminu płatności (PDF)

Załącznik nr 2 - Formularz dla przedsiębiorcy ubiegającego o ulgę (PDF)

 

Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

 

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2020 rok

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2019 rok

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2018 rok

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2017 rok

 

 

Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

 
Wzory deklaracji

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzory deklaracji i informacji obowiązujące do dnia 30.06.2019 r.:

 

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2020 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od  3 lutego 2020   do  2 marca 2020  r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2019 r.  do  31 stycznia 2020 r.
- w terminie od 3 sierpnia 2020 do 31  sierpnia 2020 r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020r.  do 31 lipca 2020r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku  akcyzowego w 2020r.  wynosi :
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba bydła dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze będą wypłacane w terminach:

1 - 30  kwietnia 2020 r.  w przypadku  złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 30 października 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzory wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach oraz na stronie internetowej 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (12) 273-20-75 w.33

 

 

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Sułkowice

 

Opłaty: skarbowa, planistyczna, za koncesje alkoholowe, mandaty, użytkowanie wieczyste, czynsz najmu i dzierżawy, opłata za wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, za udostępnianie danych adresowych oraz podatek od środków transportowych ; należy wpłacać na rachunek bieżący jak poniżej:

 

BSR Kraków Oddział w Sułkowicach nr: 86 85890006 0170 0000 0068 0012 (rachunek bieżący Urzędu Miejskiego)

 

 

 

Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w nakazie płatniczym lub decyzji.

 

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w informacji o wysokości opłaty.

 

 

pnianie danych adresowych oraz podatek od środków transportowych ; należy wpłacać na rachunek bieżący jak poniżej:

 

BSR Kraków Oddział w Sułkowicach nr: 86 85890006 0170 0000 0068 0012 (rachunek bieżący Urzędu Miejskiego)

 

 

 

Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w nakazie płatniczym lub decyzji.

 

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w informacji o wysokości opłaty.