Przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 

Uchwała nr XXI/131/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach (PDF)

Załącznik nr 1 - wykaz grup przedsiębiorców uprawnionych do przedłużenia terminu płatności (PDF)

Załącznik nr 2 - Formularz dla przedsiębiorcy ubiegającego o ulgę (PDF)

 

Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2023 rok

 • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 185,125 zł / 1 ha przeliczeniowy
 • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 370,25 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
 • Podatek leśny stawka 71,0996 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2022 rok

 • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 153,70 zł / 1 ha przeliczeniowy
 • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 307,40 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
 • Podatek leśny stawka 46,6972 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2021 rok

 • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 146,375 zł / 1 ha przeliczeniowy
 • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 292,75 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
 • Podatek leśny stawka 43,30 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2020 rok

 • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 146,15 zł / 1 ha przeliczeniowy
 • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 292,30 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
 • Podatek leśny stawka 42,74 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2019 rok

 • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 135,90 zł / 1 ha przeliczeniowy
 • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 271,80 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
 • Podatek lesny stawka 42,24 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2018 rok

 • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 131,23 zł / 1 ha przeliczeniowy
 • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 262,45 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
 • Podatek lesny stawka 43,35 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2017 rok

 • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 131,10 zł / 1 ha przeliczeniowy
 • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 262,20 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
 • Podatek lesny stawka 42,02 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

 

Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

 
Wzory deklaracji

 

 • Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) DN-1: PDF
  • Wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.): PDF
  • Wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.): PDF 

 

 • Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
  • Wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny ZDR-1 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.): PDF
  • Wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny ZDR-2 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.): PDF 

 

 • Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
  • Wzór Załącznika do deklaracji na podatek leśny ZDL-1 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
  • Wzór Załącznika do deklaracji na podatek leśny ZDL-2 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF

 

 • Wzór informacji o lasach IL-1 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
  • Wzór załącznika do informacji o lasach ZIL-1 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
  • Wzór załącznika do informacji o lasach ZIL-2 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
  • Wzór załącznika do informacji o lasach ZIL-3 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF

 

 • Wzór informacji o gruntach IR-1 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
  • Wzór załącznika do informacji o gruntach ZIR-1 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
  • Wzór załącznika do informacji o gruntach ZIR-2 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
  • Wzór załącznika do informacji o gruntach ZIR-3 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF

 

 • Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
  • Wzór załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-1 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
  • Wzór załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-2 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF
  • Wzór załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-3 (obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.) PDF

 

 

Wzory deklaracji i informacji obowiązujące do dnia 30.06.2019 r.:

 • Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.)  PDF DOC
 • Wzór deklaracji na podatek rolny (obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.)  PDF DOC
 • Wzór deklaracji na podatek leśny (obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.)  PDF DOC
 • Wzór informacji o nieruchomościach (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) osób fizycznych (obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.) PDF DOC

 

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2023 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od  1 lutego 2023   do  28 lutego 2023 r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r.  do  31 stycznia 2023 r.
- w terminie od 1 sierpnia 2023 do 31  sierpnia 2023 r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r.  do 31 lipca 2023r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku  akcyzowego w 2023r.  wynosi :
132,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł x średnia roczna liczba bydła dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze będą wypłacane w terminach:

3 - 28  kwietnia 2023 r.  w przypadku  złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 31 października 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzory wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach oraz na stronie internetowej 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (12) 273-20-75 w.33

Szczegółowe informacje, w tym opis procedury, wzór wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Sułkowice

 

Opłaty: skarbowa, planistyczna, za koncesje alkoholowe, mandaty, użytkowanie wieczyste, czynsz najmu i dzierżawy, opłata za wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, za udostępnianie danych adresowych oraz podatek od środków transportowych ; należy wpłacać na rachunek bieżący jak poniżej:

 

BSR Kraków Oddział w Sułkowicach nr: 86 85890006 0170 0000 0068 0012 (rachunek bieżący Urzędu Miejskiego)

 

 

 

Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w nakazie płatniczym lub decyzji.

 

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w informacji o wysokości opłaty.

 

 

pnianie danych adresowych oraz podatek od środków transportowych ; należy wpłacać na rachunek bieżący jak poniżej:

 

BSR Kraków Oddział w Sułkowicach nr: 86 85890006 0170 0000 0068 0012 (rachunek bieżący Urzędu Miejskiego)

 

 

 

Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w nakazie płatniczym lub decyzji.

 

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w informacji o wysokości opłaty.