Szanowni Mieszkańcy

W związku z trwającym okresem zimowym i pojawiającymi się opadami śniegu, przypominam Państwu o konieczności odśnieżania chodników przyległych do Państwa nieruchomości, zapobiegania śliskości oraz usuwania sopli i nawisów śniegu z dachów budynków bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami. Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą za odśnieżanie chodników bezpośrednio przylegających do posesji odpowiada jej właściciel.
W związku z powyższym apeluje, aby właściciele posesji zadbali o chodniki leżące przy ich nieruchomościach. Zapewni to pieszym zdecydowanie łatwiejsze i bezpieczniejsze poruszanie się w trudnych warunkach atmosferycznych.
Jednocześnie zapewniam, że służby gminne, a więc pracownicy Grupy Gospodarczej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej dokładają wszelkich starań i wykorzystują cały dostępny sprzęt do odśnieżania dróg gminnych.
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych odpowiadają ich właściciele, tj. odpowiednio: Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.
Z góry dziękuję za dbanie o bezpieczeństwo i porządek w naszym wspólnym sąsiedztwie.


Artur Grabczyk           
Burmistrz Gminy Sułkowice