Od kiedy będzie trwać Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań?
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce realizowany będzie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można wziąć poprzez:

 • samospis internetowy, odpowiadając samodzielnie na pytania poprzez aplikację dostępną od  kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl;
 • infolinię, dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99 i odpowiadając na pytania rachmistrza;
 • rozmowę telefoniczną z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni;
 • osobiste spotkanie z rachmistrzem w miejscu zamieszkania, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

NSP 2021 - czego będą dotyczyć pytania?

 • charakterystyki demograficznej
 • aktywności ekonomicznej
 • poziomu wykształcenia
 • niepełnosprawności
 • migracji wewnątrz kraju i poza granice
 • przynależności etniczno-kulturowej
 • gospodarstwa domowego i rodziny
 • zasobów mieszkaniowych.

Dokładny zakres informacji zbieranych w spisie dostępny jest na stronie spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/.

Obowiązek ustawowy
Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Każdy zobowiązany jest do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Tajemnica statystyczna
wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.).

 

Od 15 marca będzie działać specjalna infolinia pod nr. tel.: 22 279 99 99 dla osób, które chcą uzyskać więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.