flaga i godło Polski

Inwestycja finansowana w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Wartość zadania: 10 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Harbutowice – droga na końcówkę.

flaga i godło Polski

Inwestycja finansowana w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Wartość dofinansowania: 92 000,00 zł

Wartość zadania: 92 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie rozbiórki oraz translokacji kuźni kowalskiej posiadającej znamiona zabytku na teren przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach. Następnie obiekt zostanie odrestaurowany i stanowił będzie ważną atrakcję turystyczną oraz świadczył o lokalnej historii i tradycji.

Ministerstwo Sportu i Turystyki logotypZadanie zrealizowane przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu pn. „Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Wartość zadania: 10 600,00 zł

W ramach zadania zorganizowano całodniowe wydarzenie sportowe, które odbyło się 16 lipca. Zorganizowany został turniej siatkówki plażowej, rozgrywki piłki nożnej, zajęcia z tańca sportowego – zumba. Ponadto wydarzenie uatrakcyjniły animacje i zabawy dla dzieci oraz dmuchańce. Głównym celem zadania było zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa oraz tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu.

logo Małopolska

Zadanie realizowane przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Etno Małopolska”

Wartość dofinansowania: 15 000,00 zł

Wartość zadania: 16 715,00 zł

W ramach zadania zaplanowano doposażenia tj. zakup strojów ludowych dla członków zespołu, organizację koncertu okolicznościowego oraz promocję Zespołu Pieśni i Tańca Elegia. 

logo Małopolska

Zadanie realizowane przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Gościnna – II edycja”

Wartość dofinansowania: 21 600,00 zł

Wartość zadania: 27 600,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wytyczenie ścieżki turystycznej w miejscach bitew konfederatów barskich na terenie Beskidu Makowskiego oraz organizacja cyklu wycieczek turystycznych pn. „Szlakiem Konfederatów Barskich”.