logotypy flaga Polski i godło

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Rewitalizacja placu przy Pomniku Ofiar Pacyfikacji w Sułkowicach

Wartość dofinansowania: 503 369,00 zł

Wartość zadania: 516 284,00 zł

 

W ramach zadania opracowano nowe zagospodarowanie terenu placu przed Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji tj. wymianę nawierzchni, modernizację oświetlenia, montaż elementów małej architektury, rewitalizację zieleni oraz konserwację pomnika.

logotyp senior plus

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025

 

Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Sułkowice

Wartość dofinansowania: 200 000, 00 zł

Wartość zadania: 598 818, 46 zł

 

W ramach zadania zaplanowano przebudowę istniejącego budynku komunalnego mieszczącego się przy Ośrodku Zdrowia w Sułkowicach oraz jego dostosowanie i wyposażenie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora. Budynek będzie składał się z świetlicy, kuchni, sali do ćwiczeń oraz zaplecza szatniowo- sanitarnego. Powierzchnia budynku wyniesie ok 92 m².

 

Termin realizacji: grudzień 2021 r.

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Sportowej w Sułkowicach

Wartość dofinansowania: 55 000, 00 zł

Wartość zadania: 55 000, 00 zł

 

W ramach zadania zaplanowano zakup nowych dodatkowych urządzeń w celu doposażenia istniejącego placu zabaw przy ul. Sportowej w Sułkowicach.

małopolska logo

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

Program „Ochrona zabytków Małopolski”

Harbutowice, Pomnik na Przełęczy Sanguszki, 1895 r., wykonanie prac konserwacyjno-rekonstrukcyjnych pomnika

 

Wartość dofinansowania: 25 000,00zł
Wartość zadania: 34 372,00zł

 

W ramach zadania zaplanowano wykonanie prac konserwacyjno- rekonstrukcyjnych pomnika tj. konserwację powierzchni płaskiej pokrytej inskrypcją, powierzchni łamanej oraz podnóża, uporządkowanie i wzmocnienie murowanej części oraz rekonstrukcję północnej części pomnika.

 

Termin realizacji: październik 2021 r.

 ministerstwo kultury dziedzictwa narodowego i sportu logo miniatura

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji, Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Program Groby i cmentarze wojenne w kraju:

Urządzenie grobu ofiar pacyfikacji Rudnika z 1939 r.

 

Wartość dofinansowania: 9 485,00 zł
Wartość zadania: 29 640,75 zł

 

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowego pomnika zwieńczonego krzyżem wraz z zagospodarowaniem terenu pochówku.

 

Termin realizacji: wrzesień 2021 rok