logo małopolska

Zakończono prace rewitalizacyjne przy zalewie w Sułkowicach. Wykonano utwardzenie terenu masą asfaltową pod urządzenia skateparku oraz ok. 200 m ścieżki rowerowej. Wykonano remont pomostów rybackich i głównego molo, zainstalowano monitoring terenu jak również wyremontowano wiatę w miejscu zniszczonego grilla. Zamontowano nowe elementy małej architektury, a istniejące zostały odnowione.

 

Wartość zadania: 305 300,00 zł. Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa: 146 760,00 zł.   

 

Etap III

Beneficjent Gmina Sułkowice
Całkowita
wartość
zadania
20 049 zł
Źródło dofinansowania Budżet Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”  2018
Kwota dofinansowania 19 617,95 zł
Środki własne 431,05 zł
Okres realizacji kwiecień 2018 r. – październik 2018 r.
Wykonawca robót PRO-Art Artur Wiśnicz, Beata Wiśnicz s.c.
Jasienica 303,
32-400 Myślenice
Tytuł zadania „III etap prac remontowo-konserwatorskich przy kamiennej studni na Przełęczy Sanguszki z XIX/XX w. w Harbutowicach”
Opis zadania W ramach zadania zostanie przeprowadzony III etap prac konserwatorskich, obejmujący m. in  rekonstrukcje kamiennej cembrowiny, rekonstrukcje ławek, budowę wodociągu oraz przyłącza zasilającego studnie.

 

 ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego logo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych zadanie pn. Ku pamięci zamordowanych przez Niemców w Sułkowicach 24 VII 1943 r. w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju

Kwota dofinansowania 13 607,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 32 113,00 zł

Inwestycja polega na renowacji zbiorowej mogiły ofiar pacyfikacji, na cmentarzu parafialnym w Sułkowicach. Pomnik został oczyszczony, uszczelniono spoiny a powierzchnia pomnika została zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonano cztery płyty grobowe, a także odnowione zostały ścieżki oraz kwietniki wokół pomnika.

Termin realizacji: 2020 r.

 

 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ew. 621 w miejscowości Harbutowice

 

Kwota dofinansowania 241 548,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 402 580,24 zł

 

W ramach projektu zostanie przebudowana droga gminna zlokalizowana w miejscowości Harbutowice na odcinku ok 872 mb. szerokość pasa ruchu wyniesie 3,5 m.

Termin realizacji: 2020 r.