Etap III

Beneficjent Gmina Sułkowice
Całkowita
wartość
zadania
20 049 zł
Źródło dofinansowania Budżet Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”  2018
Kwota dofinansowania 19 617,95 zł
Środki własne 431,05 zł
Okres realizacji kwiecień 2018 r. – październik 2018 r.
Wykonawca robót PRO-Art Artur Wiśnicz, Beata Wiśnicz s.c.
Jasienica 303,
32-400 Myślenice
Tytuł zadania „III etap prac remontowo-konserwatorskich przy kamiennej studni na Przełęczy Sanguszki z XIX/XX w. w Harbutowicach”
Opis zadania W ramach zadania zostanie przeprowadzony III etap prac konserwatorskich, obejmujący m. in  rekonstrukcje kamiennej cembrowiny, rekonstrukcje ławek, budowę wodociągu oraz przyłącza zasilającego studnie.

 

Etap II

Beneficjent Gmina Sułkowice
Całkowita
wartość
zadania
41 670 zł
Źródło dofinansowania Budżet Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”  2017
Kwota dofinansowania 25 000 zł
Środki własne 16 670 zł
Okres realizacji kwiecień 2017 r. – listopad 2017 r.
Wykonawca robót Firma Atrium Konserwacja Zabytków
Dariusz Dorosz,
Jasienica 303,
32-400 Myślenice
Tytuł zadania "Harbutowice, kamienna studnia na Przełęczy Sanguszki, XIX/XX w., II etap ratunkowych prac remontowo-konserwatorskich"
Opis zadania W ramach zadania został przeprowadzony II etap prac konserwatorskich, obejmujący m.in. odtworzenie płaskorzeźb oraz wątków kamiennych, rekonstrukcje nakryw kamiennych, zakończenie prac drenarskich oraz izolacji obiektu, uporządkowanie otoczenia zabytku.   

 

Etap I

Beneficjent Gmina Sułkowice
Całkowita
wartość
zadania
29 027 zł
Źródło dofinansowania Budżet Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „KAPLICZKA_2016”
Kwota dofinansowania 11 000 zł
Środki własne 18 027 zł
Okres realizacji lipiec 2016 r. – listopad 2016 r.
Wykonawca robót Firma Atrium Konserwacja Zabytków
Dariusz Dorosz,
Jasienica 303,
32-400 Myślenice
Tytuł zadania "Konserwacja kamiennej kapliczki z ujęciem wody z przełomu XIX i XX w. w Harbutowicach, etap I" 
Opis zadania W ramach zadania został przeprowadzony I etap prac  konserwatorskich, obejmujących m. in  odkopanie dziedzińca studni, drenaż i izolację pionową,  wykonania izolacji przeciwwilgociowej, rekonstrukcje bruku, oczyszczenie powierzchni kamienia, rekonstrukcje ściany oporowej.