Drukuj

 

 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ew. 621 w miejscowości Harbutowice

 

Kwota dofinansowania 241 548,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 402 580,24 zł

 

W ramach projektu zostanie przebudowana droga gminna zlokalizowana w miejscowości Harbutowice na odcinku ok 872 mb. szerokość pasa ruchu wyniesie 3,5 m.

Termin realizacji: 2020 r.