ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego logo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych zadanie pn. Ku pamięci zamordowanych przez Niemców w Sułkowicach 24 VII 1943 r. w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju

Kwota dofinansowania 13 607,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 32 113,00 zł

Inwestycja polega na renowacji zbiorowej mogiły ofiar pacyfikacji, na cmentarzu parafialnym w Sułkowicach. Pomnik został oczyszczony, uszczelniono spoiny a powierzchnia pomnika została zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonano cztery płyty grobowe, a także odnowione zostały ścieżki oraz kwietniki wokół pomnika.

Termin realizacji: 2020 r.