Burmistrz Gminy Sułkowice
ogłasza nabór na stanowisko 
Inspektor/Podinspektor w referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego. 


Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej