Drukuj

Sułkowice, 14 lutego 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
na stanowisko

Inspektor/Podinspektor - Ekodoradca

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydatury nie spełniły wymogów formalnych.

Burmistrz Gminy Sułkowice
Artur Grabczyk