Sułkowice, 25 lutego 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko

DYREKTORA SUŁKOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na ww. stanowisko, został wybrany

Pan Krzysztof Trojan, zamieszkały w Sułkowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

           

Pan Krzysztof Trojan został rekomendowany przez Komisję Konkursową Burmistrzowi Gminy Sułkowice jako kandydat na stanowisko Dyrektora Sułkowickiego Ośrodka Kultury. Pan Krzysztof Trojan spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i testu wykazał się odpowiednią wiedzą oraz znajomością zagadnień z zakresu proponowanego stanowiska. Kandydat przedstawił interesującą i spójną z oczekiwaniami Burmistrza Gminy oraz realną do wdrożenia koncepcję funkcjonowania Sułkowickiego Ośrodka Kultury. Ponadto posiada odpowiednie predyspozycje do wykonywania zadań na wskazanym stanowisku. Kwalifikacje i wiedza gwarantują rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Burmistrz Gminy Sułkowice

Artur Grabczyk