INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
na stanowisko

Inspektor - Pełnomocnik Burmistrza  ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych

 Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana

 Pani Aleksandra Hołoś, zamieszkała w Krzywaczce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Hołoś spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i testu wykazała się odpowiednią wiedzą oraz znajomością zagadnień z zakresu proponowanego stanowiska. Kwalifikacje i wiedza gwarantują rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Zastępca Burmistrza Gminy Sułkowice

Dariusz Melerowicz