Zespół Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach ogłosił nabór na stanowisko Głównego Księgowego.

Oferty należy składać  siedzibie tutejszej jednostki ul. 11 Listopada 9; 32-440 Sułkowice, w zamkniętej kopercie - z podanym adresem zwrotnym  oraz z dopiskiem: "Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego” w Zespole Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach w terminie do dnia 24 czerwca 2020 r.

lub pocztą na adres:

Zespół Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach
ul. 11 Listopada 9,
32-440 Sułkowice

Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłyną na ww. adres do dnia 24 czerwca 2020 r. do godziny 15:00

Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej ZEO pod adresem: https://bip.malopolska.pl/zeowsulkowicach