INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
na stanowisko

Inspektor/Podinspektor - Ekodoradca

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Burmistrz Gminy Sułkowice

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko


Inspektor - Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych

Logo LIVE

 

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza nabór na stanowisko:

inspektor/podinspektor - ekodoradca

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach