Burmistrz Gminy Sułkowice

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko

Kierownik referatu Techniczno - Inwestycyjnego 

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Gminy Sułkowice 

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. inwestycyjno-remontowych obiektów komunalnych 
w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym 

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej


Burmistrz Gminy Sułkowice

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko

Kierownik referatu Techniczno - Inwestycyjnego 

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

Burmistrz Gminy Sułkowice 

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. inwestycyjno-remontowych obiektów komunalnych 
w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym 

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej 

Burmistrz Gminy Sułkowice

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko
Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich