Burmistrz Gminy Sułkowice

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko

Podinspektor/ Inspektor ds. kadrowych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
na stanowisko

Inspektor/ Podinspektor – Ekodoradca

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana

Pani Iwetta Krasek-Tyńska, zamieszkała w Sułkowicach.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
na stanowisko

Inspektor/Podinspektor w Referacie Oświaty, Kultury i Rekreacji

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana

Pani Iwona Betlej, zamieszkała w Sułkowicach.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
na stanowisko

Inspektor - Pełnomocnik Burmistrza  ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych

 Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana

 Pani Aleksandra Hołoś, zamieszkała w Krzywaczce.

 Sułkowice, 25 lutego 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko

DYREKTORA SUŁKOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na ww. stanowisko, został wybrany

Pan Krzysztof Trojan, zamieszkały w Sułkowicach.