Kierownik Świetlicy Środowiskowej ogłasza nabór na wolne stanowisko

Główny księgowy
w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

 

Burmistrz Gminy Sułkowice
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko

Inspektor/Podinspektor w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej

Burmistrz Gminy Sułkowice

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko
Podinspektor/ Inspektor ds. administracyjnych

 

Pełna treść dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko wychowawcy świetlicy.

Praca na ½ etatu (20 godzin tygodniowo - umowa o pracę) od poniedziałku do piątku w godzinach  popołudniowych.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
na stanowisko

Podinspektor/ Inspektor ds. kadrowych

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydatury nie spełniły wymogów formalnych.

 

Burmistrz Gminy Sułkowice
Artur Grabczyk