Zespół Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach ogłosił nabór na stanowisko Głównego Księgowego.

Oferty należy składać  siedzibie tutejszej jednostki ul. 11 Listopada 9; 32-440 Sułkowice, w zamkniętej kopercie - z podanym adresem zwrotnym  oraz z dopiskiem: "Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego” w Zespole Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach w terminie do dnia 24 czerwca 2020 r.

lub pocztą na adres:

Zespół Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach
ul. 11 Listopada 9,
32-440 Sułkowice

Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłyną na ww. adres do dnia 24 czerwca 2020 r. do godziny 15:00

Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej ZEO pod adresem: https://bip.malopolska.pl/zeowsulkowicach

Burmistrz Gminy Sułkowice

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko

Podinspektor/ Inspektor ds. kadrowych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
na stanowisko

Inspektor/ Podinspektor – Ekodoradca

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana

Pani Iwetta Krasek-Tyńska, zamieszkała w Sułkowicach.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
na stanowisko

Inspektor/Podinspektor w Referacie Oświaty, Kultury i Rekreacji

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana

Pani Iwona Betlej, zamieszkała w Sułkowicach.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
na stanowisko

Inspektor - Pełnomocnik Burmistrza  ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych

 Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana

 Pani Aleksandra Hołoś, zamieszkała w Krzywaczce.