Sułkowice, 25 lutego 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko

DYREKTORA SUŁKOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na ww. stanowisko, został wybrany

Pan Krzysztof Trojan, zamieszkały w Sułkowicach.


Burmistrz Gminy Sułkowice
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko

INSPEKTOR/PODINSPEKTOR - EKODORADCA

 

Sułkowice, 14 lutego 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
na stanowisko

Inspektor/Podinspektor - Ekodoradca

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Burmistrz Gminy Sułkowice
OGŁASZA NABÓR


na stanowisko


INSPEKTOR/PODINSPEKTOR - EKODORADCA

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
na stanowisko

Inspektor/Podinspektor - Ekodoradca

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.