Poniżej Przełęczy Sanguszki tuż przy drodze wojewódzkiej nr 956 od strony Harbutowic, znajduje się pięknie odrestaurowana kamienna studnia. Została wykonana w 1912 r., jako miejsce odpoczynku podróżujących w góry oraz źródło wody dla pracujących na okolicznych polach rolników i ich zwierząt. Historyczna studnia wpisana jest do gminnego rejestru zabytków, będąc unikatowym przykładem ujęcia wody, zarówno pod względem architektonicznym, jak i rozwiązań technicznych.

 

studnia poniżej przełeczy sanguszki

Kamienna studnia poniżej Przełęczy Sanguszki, fot. Piotr Gatlik