Na północnych stokach Pasma Barnasiówki w miejscowości Rudnik znajduje się unikatowa w kształcie i rozmiarach formacja skalna. Ma ona postać przewieszonej baszty o wysokości 10 m i podstawie ok. 8 x 6 m. W jej przedłużeniu na zachód znajduje się mur skalny o długości 25 m i wysokości 3 do 5 m, podzielony na kilka części szczelinami powstałymi w skutek wietrzenia wzdłuż powierzchni spękań bloku skalnego. Na stoku poniżej skałek zalegają liczne okruchy piaskowca. Malownicza forma powstała w wyniku selektywnego wietrzenia skał. Buduje ją pojedyncza ławica piaskowca istebniańskiego, o miąższości ok. 5 -6 metrów, zapadająca stromo w kierunku południowym.

Diabelski Kamień to jedyny w Gminie Sułkowice pomnik przyrody nieożywionej.

 

Diabelski Kamień - przewieszona baszta

 Diabelski Kamień - przewieszona baszta, fot. Piotr Gatlik

Ze skałą związane są liczne legendy. Jedna z nich opowiada o diable, który w ciągu jednej nocy chciał w tym miejscu wybudować drugie piekło. Założył się z Panem Bogiem, że uczyni to wcześniej, niż Bóg zbuduje drugie niebo. Kiedy czart przyniósł z morza ogromny głaz, zapiał kogut gospodarza z Rudnika. Noc skończyła się i diabeł dzieła nie dokończył, a kamień stoi po dziś dzień. Inna legenda mówi, że jeżeli w czasie pełni księżyca o północy obejdzie się kamień dziewięć razy i zajrzy pod niego, to ujrzy się diabła obmyślającego, jak zaszkodzić Rudniczanom.

 

Źródło: A. Boryczko, P. Sadowski, M. Stoszek, 2013, Wokół Dalina i Gościbi, przewodnik turystyczny Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”

 

 

 

Mur skalny

Mur skalny, fot. Piotr Gatlik

 

Brzoza na tle skały

Brzoza na tle muru skalnego, Fot. Piotr Gatlik