Drukuj

Krajobrazowy rezerwat „Las Gościbia” położony jest na północnych stokach Babicy, w północnej części Beskidu Średniego w miejscowości Harbutowice. Utworzony został w 2001 r. na obszarze 281,46 ha. Obejmuje źródliskowy obszar rzeki Gościbia, rozczłonkowany ośmioma równolegle płynącymi potokami, które łączą się w jeden ciek na wysokości ok. 380 m n.p.m. Koryta strumieni urozmaicone są licznymi progami skalnymi, tworzącymi malownicze kaskady.

 

kaskady na goscibi

Kaskady w źródliskach Gościbi, fot. Piotr Gatlik

Las Gościbia jest najbardziej atrakcyjnym przyrodniczo obszarem w regionie. Głębokie, wciosowe doliny posiadają specyficzny mikroklimat, co skutkuje obniżeniem pięter roślinnych o ok. 100 metrów. Teren porasta żyzna buczyna karpacka, w której dominuje buk
z domieszką jodły i świerka. Jednak najcenniejszym zbiorowiskiem jest fragment boru dolnoreglowego wraz z niewielkimi płatami łęgów jesionowych. Lasy te są ostoja zwierzyny oraz siedliskiem rzadkich gatunków flory m.in. storczyków (buławnik mieczolistny, buławnik wielkokwiatowy, podkolan biały).

 

buczyna karpacka

Buczyna karpacka, fot. Piotr Gatlik

 

Z historycznego punktu widzenia Las Gościbia jest ważnym miejscem dla społeczności lokalnej. To w jego bliskiej okolicy odnalezione zostały najstarsze ślady bytności człowieka w regionie. Na stokach Szklanej Góry można odnaleźć pozostałości po budowanych okopach z okresu I Wojny Światowej oraz krzyż upamiętniający bitwę konfederatów barskich w pobliskiej Lanckoronie. Podczas II Wojny Światowej miejsce to było schronieniem dla kilku oddziałów partyzanckich. To również tam, 12 stycznia 1945 r. pod szczytem Babicy doszło do potyczki partyzantów z niemieckim okupantem.

Opracowanie: Paulina Węgrzyn

  

 

Wiosna w rezerwacie, fot. Piotr Gatlik

 

Kukułka - storczyk rosnący na wilgotnych łąkach, fot. Piotr Gatlik

 

Buławnik mieczolistny, fot. Piotr Gatlik