Ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.


    Burmistrz Gminy Sułkowice informuje,

że w dniach od 6 listopada 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

przeprowadzone zostaną konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

 

Celem konsultacji będzie poznanie Państwa uwag i opinii do projektu „Programu….” w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i wypracowanie wspólnego stanowiska co do programu współpracy w roku 2020.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnych opinii do projektu Programu, które można:

1)    przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1,  32-440 Sułkowice lub

2)    złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01),

w wyżej określonym terminie.

Projekt Programu podlegający konsultacji zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy nie później niż w dniu 6 listopada 2019 r.

 

Zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

Sułkowice, 29 października 2019 r.

 


Dodano 06.11.2019 r.

Do pobrania:

Projekt programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020


Załączniki:

Zarządzenie nr 111/19 sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Formularz konsultacji (MS WORD)