ZARZĄDZENIE NR 21/2021
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 19 lutego 2021 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2021 r.

Pełna treść Zarządzenia