ZARZĄDZENIE NR 24/2020
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 19 lutego 2020 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2020 r.

 

Pełna treść Zarządzenia