Ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

 

Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że w dniach od 2 listopada 2020 r. do 12 listopada 2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Celem konsultacji będzie poznanie Państwa uwag i opinii do projektu „Programu….” w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i wypracowanie wspólnego stanowiska co do programu współpracy w roku 2021.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnych opinii do projektu Programu, które można:
1) przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub
2) złożyć w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach,
w wyżej określonym terminie.

Projekt Programu podlegający konsultacji zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy nie później niż w dniu 2 listopada 2020 r.

Zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

 


Dodano 02.11.2020 r.

Do pobrania:

Projekt programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

 

Sułkowice, 26 października 2020 r.

Zarządzenie nr 130/2020 Burmistrza Gminy Sułkowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

Formularz konsultacji (WORD)