Ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

 


Burmistrz Gminy Sułkowice informuje,
że w dniach od 2 listopada 2021 r. do 12 listopada 2021 r.
przeprowadzone zostaną konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
Celem konsultacji będzie poznanie Państwa uwag i opinii do projektu „Programu….” w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i wypracowanie wspólnego stanowiska co do programu współpracy w roku 2022.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnych opinii do projektu Programu, które można:
1) przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub
2) złożyć w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach,
w wyżej określonym terminie.


Projekt Programu podlegający konsultacji zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy nie później niż w dniu 2 listopada 2021 r.

Zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

 


Dodano 02.11.2021 r.

Do pobrania:

Projekt programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022


Sułkowice, 26 października 2021 r.

Zarządzenie nr 125/2021 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".

 

Formularz konsultacji (WORD)