Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
"Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że w dniach od 22 do 29 października 2018 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Celem konsultacji będzie poznanie Państwa uwag i opinii do projektu „Programu….” w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i wypracowanie wspólnego stanowiska co do programu współpracy w roku 2019.

    Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnych opinii do projektu Programu, które można:

1)    przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub

2)    złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01),

w wyżej określonym terminie.

 

    Projekt Programu podlegający konsultacji zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy nie później niż w dniu 22 października 2018 r.

    Zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

 

Sułkowice, 15 października 2018 r.

 

 

Zarządzenie Nr 82/18 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

 

Formularz konsultacji

 

Sułkowice, 22 października 2018 r.

 

Projekt Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2019