Od 15.03. Zakład Gospodarki Komunalnej odbiera na terenie całej gminy odpady wielkogabarytowe. W terenie pracują ciągle 4 samochody wraz z pracownikami. Ilość wystawionych odpadów przez mieszkańców jest bardzo duża. Tylko w ubiegłym tygodniu odebrano 100 ton odpadów, stąd powstałe opóźnienia.

Zgodnie z przewidywaniami do końca tygodnia tj. do 27.03.2021 r. planowany jest odbiór pozostałych odpadów.