W tym roku zima wyjątkowo nie chciała nas opuścić. Roślinność zwlekała z rozwojem młodych pędów, pierwsze wiosenne kwiaty z trudem walczyły z cotygodniowymi zawiejami śnieżnymi i tylko wszędobylskie śmieci kuły w oczy porozrzucane po przydrożnych rowach czy okolicznych zagajnikach. Aby wpłynąć na poprawę stanu środowiska w naszej gminie oraz aby poprawić jej estetykę zrodził się pomysł akcji „Wiosenne EKOporządki w gminie Sułkowice”. Celem akcji było nie tylko uporządkowanie naszego najbliższego otoczenia, ale również budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców.

W pierwszym tygodniu do wydarzenia włączyli się Mieszkańcy Harbutowic, Krzywaczki i Sułkowic, którzy uporządkowali teren wokół zalewu rekreacyjnego oraz tamtejszego odcinka rzeki Gościbia, koryto rzeki Harbutówka na wysokości ul. 11 Listopada. W akcję włączyły się również lokalne stowarzyszenia. Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Harbutowic oczyściło zalegające od kilkudziesięciu lat śmieci ze zbocza Pagórka, tereny wzdłuż drogi na Końcówkę oraz Drągówkę, a wolontariusze Grupy Środowiskowej SWON Kolonia zajęli się otoczeniem drogi powiatowej wzdłuż lasu na ul. Ptasznica.

Do akcji włączyły się również gminne placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sułkowicach, ZPO w Rudniku, ZPO w Biertowicach, ZPO w Krzywaczce, Przedszkole Samorządowe Nr 1 i Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach które uporządkowały tereny wokół swoich budynków, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Biertowicach zebrała śmieci i odpady wokół boiska trawiastego, strażnicy OSP i wzdłuż rzeki. Do akcji chętnie włączyły się również dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach wraz z filiami. Uczestnicy Świetlicy w Sułkowicach uprzątnęli teren tzw. „plebańskiego lasu” w Sułkowicach, filii w Biertowicach teren nad szkołą, filii w Harbutowicach teren przyrzeczny w okolicach lasu Gościbia a filii w Rudniku las nad szkołą. Wszystkie dzieci świadomie i bardzo poważnie podeszły do tematu i poświęciły wiele trudu, aby uporządkować publiczne miejsca w swoich miejscowościach.

Akcja zakończyła się sukcesem i cieszyła się zainteresowaniem. Podczas dwutygodniowych porządków zebranych zostało ponad 300 worków śmieci. Serdecznie dziękujemy każdej osobie, która wzięła udział w akcji „Wiosenne EKOporządki w gminie Sułkowice” za wspieranie działań na rzecz środowiska, propagowanie świadomości ekologicznej oraz wzorową postawę i zaangażowanie w nasze wspólne dobro jakim jest otaczająca nas przyroda.

Niestety obraz wybranych przez uczestników akcji terenów nie napawał optymizmem. Odpadami, którymi zaśmiecana jest nasza gmina to w głównej mierze kapsle i butelki po alkoholach, puszki, pudełka po papierosach, plastikowe opakowania, folie, odpady budowalne. Z przykrością trzeba stwierdzić, że ogrom pozostałości po „towarzyskich spotkaniach na łonie natury”, świadczy głównie o braku kultury osobistej i elementarnych brakach w procesie wychowania części naszej społeczności. Smutny jest też fakt, że wiele osób zarzuca utrzymywanie takiego stanu środowiska brakiem organizowanych akcji sprzątania w szkołach. Tylko czy to najmłodsi Mieszkańcy są konsumentami wyskokowych trunków i byłymi posiadaczami wielu odpadów niekoniecznie będących dziecięcymi zabawkami? To czy młody człowiek z szacunkiem odnosi się do środowiska przyrodniczego, wskazuje niejednokrotnie na postawy i przykłady zachowania jakie daje dzieciom najbliższe otoczenie.

Pamiętajmy, że to my sami kreujemy i wpływamy na naszą życiową przestrzeń (prywatną czy publiczną, która tyczy się również środowiska przyrodniczego), a to jak żyjemy dzisiaj wpłynie na życie, zdrowie i środowisko naszych dzieci i wnuków w przyszłości.

 

Tekst: P. Węgrzyn, fot.: uczestnicy akcji

Fotogaleria z wydarzenia: