Przynieś do apteki przeterminowane leki

Przeterminowane leki zaliczane są do odpadów niebezpiecznych i stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. Jeśli zawarte w lekach trwałe związki przedostaną się do gleby i wód mogą skazić środowisko na dziesięciolecia.

Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych można oddawać w aptece Dbam o Zdrowie w Sułkowicach, mieszczącej się w budynku Ośrodka Zdrowia, ul. Szkolna 9.