Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice spółka z o.o. jest beneficjentem projektu pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sułkowicach, w ramach RPO WM na lata 2014-2020

ulotka pszok

ulotka pszok 2

ulotka pszok 3