Obowiązek sprawozdawczy Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przypomina o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych w zakresie oraz terminach określonych w ustawach.

Dodatkowo przypominamy o zmianie systemu rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska (z systemu półrocznego na roczny).

Do pobrania: Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Informacje na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego http://www.malopolskie.pl/Srodowisko/Gospodarkaodpadami/