Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych na terenie Gminy Sułkowice zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o., z siedzibą 32-440 Sułkowice, Biertowice 236.

Miejscem odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych na terenie Gminy Sułkowice jest stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący w Sułkowicach na terenie składowiska odpadów komunalnych przy ulicy Tysiąclecia nr 133.