Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sułkowice niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

W roku 2020:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 1. Instalacja mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Promniku, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Świętej Tekli 62, 26-067 Promnik;
 2. FCC Podhale Sp. z o.o. Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych i Zielonych. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ;
 3. MPGK Sp. z o.o Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze;
 4. EMPOL, os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa;
 5. MIKI Recykling Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33, 30-741 Kraków.

2. Odpady ulegające biodegradacji:

 1. PHU EKPOL Paulina Kajstura, ul. Długa 33, 42-246 Zabłocie;
 2. MIKI Recykling Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33, 30-741 Kraków;
 3. MPGK Sp. z o.o Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze;
 4. Firma Usługowo-Handlowa "KOP-EKO" Szczepan Trzupek, ul. Zalesiany 1, 32-420 Gdów;
 5. "BEST-EKO" Sp z.o.o., ul. Rycerska 101, 44-251 Rybnik;
 6. Agencja Komunalna Sp z.o.o, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze.

3. Odpady powstałe po sortowaniu odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów;
 2. Składowisko Odpadów Grupy AZOTY  jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 33-100 Tarnów;
 3. Składowisko odpadów Tarnów "Za Rzeką Biała", ul. Czysta, 33-100 Tarnów;
 4. Cofinco Poland Sp. z o. o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój;
 5. Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Kielcza, 47-126 Zawadzkie;
 6. IT.O.Ś Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu Śląskim, ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie;
 7. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bytomiu, Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom;
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław;
 9. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Promniku,  Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Świętej Tekli 62, 26-067 Promnik;
 10. Składowisko Odpadów w Choczni, ul. Tadeusza Kościuszki 304, 34-123 Chocznia.

W roku 2019:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
  1. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Myślenice ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice;
  2. MBP - Remondis Sp. z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków;
  3. FCC Podhale Sp. Z o.o. ul. Jana Pawła II 115 34-400 Nowy Targ;
  4. MBP Myślenice, ul. Kornela Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice.
 2. Odpady ulegające biodegradacji:
  1. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Myślenice ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice;
  2. Progroup Paper PM2 GmbH Eisenhuttenstadt Oderlandstrasse 110, 15-890 Eisenhuttenstadt;
  3. SINOMA Krzysztof Oettingen ul. Brzeska 2, 31-998 Kraków;
  4. STORA ENOSO POLAND S.A. ul. Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka.
 3. Odpady powstałe po sortowaniu odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
  1. Składowisko odpadów Grupa Azoty ul. Czysta, 33-100 Tarnów;
  2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów
  3. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Myślenice ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice

 

 

W roku 2018:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
  1. MBP IB Odpady Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 15, 34-400 Nowy Targ;
  2. MBP Myślenice ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice;
  3. RIPOK Myślenice część mech. ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice.
 2. Odpady ulegające biodegradacji:
  1. RIPOK Myślenice część mech. ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice;
  2. RIPOK Remondis Kraków część mech. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków;
  3. SCO-PACK S.A. Zakład Produkcji Tektury ul. Garbarska 16, Orchówek, 22-200 Włodawa;
  4. SINOMA Krzysztof Oettingen ul. Brzeska 2, 31-998 Kraków;
  5. STORA ENOSO POLAND S.A. ul. Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka;
  6. KOMPOSTOWNIA PRYZMOWA Sułkowice ul. Tysiąclecia 133, 32-440 Sułkowice.
 3. Odpady powstałe po sortowaniu odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
  1. Składowisko Ujków Stary ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław;
  2. Składowisko odpadów Myślenice ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice.