Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że świadczenie usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o., z siedzibą 32-440 Sułkowice, Biertowice 236.

Wszelkich informacji dotyczących odbioru i segregacji odpadów komunalnych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach lub Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Biertowicach.