Gdzie wyrzucić jednorazowe rękawiczki i maseczki, których użyjemy w trakcie zakupów? A jak z odpadami mają postąpić Ci, którzy są w kwarantannie lub izolacji?
W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny sporządzili wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19.

 

Postępowanie z odpadami wytworzonymi przez osoby zdrowe
Odpady takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia, powinny być wrzucane do pojemnika na odpady zmieszane.

 

Postępowanie z odpadami wytworzonymi przez osoby zdrowe objęte kwarantanną, osoby stosujące środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa
Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

Postępowanie z odpadami wytworzone przez osoby przebywające w izolacji
• zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
• w miarę możliwości spryskać worek preparatem wirusobójczym;
• worek zapełniać tylko do ¾ objętości i nie zgniatać;
• po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
• umieścić worek w drugim worku, zawiązać go i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem oraz oznaczyć datę i godzinę zamknięcia worka;
• worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
• przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce.

 

Postępowanie z pozostałymi odpadami
Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

 

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami