Ostatnio coraz częściej możemy spotkać w lasach, na polach, w rowach, na terenach przyrzecznych wyrzucone śmieci, odpady budowlane, zużyty sprzęt RTV i AGD, stare meble, pozostałości po pracach porządkowych w ogrodach. Aby ograniczyć tego typu incydenty zamontowane zostały tablice informacyjne przypominające o zakazie wyrzucania śmieci w niewyznaczonych do tego miejscach, a więc tam, gdzie najczęściej w ostatnim czasie pojawiały się porzucone śmieci:

  • Sułkowice, Ptasznica – wjazd do lasu
  • Sułkowice – przy drodze na wodociągi
  • Harbutowice - skręt na drogę na Latoniówkę
  • Krzywaczka – Księży Las

Apelujemy, by nie zaśmiecać lasów, jak również nie być obojętnym na takie zachowania. Jeśli jesteśmy świadkiem pozostawiania śmieci na terenach do tego nieprzeznaczonych zróbmy zdjęcie i poinformujmy o tym fakcie Policję.

Przypominamy również, że wyrzucanie śmieci do lasu jest wykroczeniem, które karze się nałożeniem grzywny o wysokości do 5000 złotych. Mówi o tym art. 162 Kodeksu Wykroczeń.

 tablica informująca o zakazie wysypywania śmieci