program czyste powietrze logo

Już 15 maja startuje nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”- ogólnopolskiego programu wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych i oferuje dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

W obecnie panującej sytuacji istnieje możliwość złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu, potwierdzającego posiadanie kotła niespełniającego wymagań ekoprojektu. Oświadczenie należy potwierdzić dokumentacją zdjęciową i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje  o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracji Krakowska, miasta Tarnów, strefa małopolska. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

eko kredyt

Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowej promocji kredytu EKO, polegającej na braku prowizji za udzielenie kredytu na działania związane z wymiana kotłów. EKO kredyt jest ofertą z preferencyjnym oprocentowaniem, przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Gminy Sułkowice.