Rozliczając się za rok 2020 warto pamiętać o uldze termomodernizacyjnej, która przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług możliwych do odliczenia został wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.

Do najważniejszy z nich można zaliczyć:

- docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych, fundamentów,
- węzeł cieplny wraz z programatorem,
- kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania ekoprojektu,
- pompa ciepła wraz z osprzętem,
- kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne,
- stolarka okienna i drzwiowa,
- zakup niezbędnych materiałów budowlanych do wykonania ww. robót wraz z usługą (montażem),
- audyt energetyczny.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Programu Czyste Powietrze [LINK]