program czyste powietrze w gminie Sułkowice statystyki

 

Na terenie Gminy Sułkowice działa punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze, w którym możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące:

  1. Aplikowania o środki w ramach programu „Czyste Powietrze”
  2. Poziomów dofinansowania oraz możliwości ich uzyskania
  3. Niezbędnych danych potrzebnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie
  4. Wymogów w zakresie poszczególnych źródeł ciepła oraz termomodernizacji
  5. Niezbędnych danych dotyczących rozliczenia dofinansowania.

 

Nasz punkt znajduje się w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach w pok. 113 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Z punktem można skontaktować się również telefonicznie pod numerem 12 273 20 75 wew. 46 lub 697 665 508.  

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Program Czyste Powietrze – najważniejsze informacje

 

Cel programu

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków.

 

Do kogo adresowany jest program?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Jakie działania można podjąć w ramach programu?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

 

Jakie dofinansowanie można uzyskać?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym punktem konsultacyjnym osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach w pok. 113 lub telefonicznie pod numerem  12 273 20 75 wew. 46 lub 697 665 508.  

 

Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo na stronie www.czystepowietrze.gov.pl