W dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Sułkowicach podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne zwanego dalej ,,Gminnym programem wymiany kotłów”.

 

Decyzją Rady Miejskiej na realizację ww. zadania przeznaczono 200 000,00 zł. Zgodnie z prawem uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. W związku z tym nabór zostanie ogłoszony w drugiej połowie stycznia 2020 r. O dokładnym terminie naboru będziemy Państwa informować na bieżąco.
Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty dot. ww. programu.

 

 

Załącznik do uchwały Nr XVII

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Załącznik nr 6 do Regulaminu