Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowej promocji kredytu EKO, polegającej na braku prowizji za udzielenie kredytu na działania związane z wymiana kotłów. EKO kredyt jest ofertą z preferencyjnym oprocentowaniem, przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Gminy Sułkowice. 

Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym wynosi:
- do 12 miesięcy - 4,50%
- do 36 miesięcy - 4,90%
- do 60 miesięcy - 5,30%
- wysokość prowizji za udzielenie kredytu - 0,00%

Promocja dotyczy wniosków o kredyt konsumencki gotówkowy EKO złożonych od 02.03.2020 do 31.12.2020 r.