W obecnie panującej sytuacji istnieje możliwość złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu, potwierdzającego posiadanie kotła niespełniającego wymagań ekoprojektu. Oświadczenie należy potwierdzić dokumentacją zdjęciową i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

Załącznik nr 7 do pobrania